Dark Patched og Tricolour ørkenrotter

Bicolour og tricolour?

Ordene Bicolour og Tricolour betyder sådan helt kort fortalt “to farver” og “tre farver”.
I øjeblikket har vi ingen kendte gener, som med sikkerhed producerer en sand bicolour eller tricolour, når også Spotting-genet (“Sp”) også er til stede.
Det tætteste vi hos ørkenrotter kommer er den indtil videre lidt ukendte Dark Patched pludselig opstår.
Dark patch giver en eller flere mørke pletter i den originale farve, og dermed opstår altså et to-farvet udseeende – eller trefarvet, hvis den også er Sp.

Dark Patched

Den “sande” dark patched ørkenrotte kan komme i enhver  farvevariant og effekten er som sådan ikke afhængig af mængden af hvidt – eller mangel på samme – på ørkenrotten.
Det kan opstår på alt fra helt ensfarvede ørkenrotter til ørkenrotter, som er mere eller mindre helt hvid af spotting genet. Tendensen er dog, at man oftere ser dark patched på ørkenrotter med hvide aftegn, da det normalt lysner grundfarven en smule, hvorved dark patch bliver lettere at se. Dark Patched virker altså til, at være under indflydelse af Spotting genets fortyndingseffekt på farvepigmentet. Dark patch er direkte sjælden på ensfarvede dyr – og her optræder det typisk på de lyse farver, som er under indflydelse af flere recessive fortyndende gener.

DP effekten synes at komme tilfældigt i linjer med spottinggenet og er ikke noget man har haft held af, at opdrætte målrettet efter. Dog virker det til at fremkomme oftere i linjer, hvor det tidligere er observeret og når man faktisk aktivt bruger DP i opdræt. Men selv når man parrer DP med DP kan man opleve mange kuld uden DP unger i, hvilket taler for, at det ikke er et simpelt recessivt nedarvet gen. Selvom man parrer en DP på en ikke-DP ørkenrotte og får DP unger i første kuld – så er det ikke sikkert, at man får yderligere DP i de efterfølgende kuld.

Helbred og biologi

Nogle opdrættere rundt om melder at DP ørkenrotter ikke altid har den bedste fertilitet, kan have lav vægt, langsom vækst og tidlig død.
Men – det er bestemt ikke hovedparten af DP ørkenrotter, som har disse problemer, som i høj grad også kan skyldes dårlig selektion af avlsdyr i håb om at opnå flere DP ørkenrotter uanset omkostningerne.
Langt hovedparten er som alle andre ørkenrotter – friske og sunde, så det tilskrives mange steder, at de problemer nogle har oplevet, også ville være opstået uden DP effekten,

DP ørkenrotter er biologisk set en sjældenhed og er højst sandsynligt resultatet af en form for genetisk mosaikisme.
Mosaikisme menes at være en form for mutation i kropscellerne eller en kromosom fejl tidligt i livet, som så tillader normale recesseive gener at give sig anderledes til udtryk.

På grund af disse involverede faktorer, som påvirker kroppens celler og ikke kønscellerne, ligesom spotting, vil mosaik ikke være nedarvet. Selv hvis mosaikisme indbefattede kimceller ville mosaik-mønster stadig ikke arves, men kun de gener, der producerer effekten.
 
Udtrykket Mosaik anvendes hos ørkenrotter til ikke-nedarvede tilfælde, hvor effekten der fremkaldes af gener der normalt betegnes bicolour. Andre rapporter om dette lignende fænomen i ørkenrotter nævner, at det endog kan skyldes embryo-fusion (det modsatte af identiske tvillinger), her to embryoner smelter til dannelse af en enkelt foster. Hvis det rent faktisk var tilfældet ville det bidrage til at forklare nogle af de tidligere problemer forbundet med mørke patched ørkenrotter.
 

Opdræt af dark patched

Når man forsøger at avle dark patched ind på de spottede ørkenrotter, er det vigtigt at tage det ovenstående med i betragtning, særligt at det ikke lader til at DP har en særlig genetisk base.
Det kan hurtigt blive et skuffende “eventyr”, hvis hele ens opdræt er baseret på målet at avle DP, da det ikke er sikkert at det nogensinde vil lykkes at frembringe DP unger. Dermed ikke sagt, at det ikke kan være givende og spændende at have dem som et del af ens avlsmål. Det er vigtigt at huske hele tiden at holde avlsbestanden sund og udføre et godt avlsarbejde, da det ellers hurtigt vil ende i ørkenrotter med dårligt helbred og sundhedsproblemer uanset hvilke farver og aftegn man ønsker at have som mål for sit opdræt.

Forfatter: Webmaster
Kilde: Oversættelser og sammendrag fra artikler på egerbil.com

Skriv et svar