Udstillingsregler

Udstillingsreglerne

… er lavet med udgangspunkt i udstillingsreglerne fra Dansk Hamster Forening.
Det er de, da den første udstilling vil blive afholdt med hjælp fra og i samarbejde med DHF. Dette er et spændende nyt samarbejde, og ved at bruge samme regler gøres det meget nemmere, ved ikke at være i strid med deres regler.
Dog er der forskel på punktet omkring flere dyr i samme boks, da ørkenrotter er yderst sociale dyr.

 

Hvem kan deltage

Alle kan deltage, se mere under “Tilmeldingsgebyr” nedenfor.

Alle ørkenrotter, som er fyldt 3 mdr. og ikke er ældre end 3 år 6 mdr.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke deltage.

 

Indbydelse

Indbydelser til udstillinger her på hjemmesiden – den første vil blive i samarbejde med Dansk Hamsterforening, derfor vil der blive henvist dertil ifm. indbydelse.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår via online tilmeldingsblanket inden tilmeldings-fristens udløb.
Efter-anmeldelser modtages i dét omfang tiden tillader – mod en merudgift på 10 kr. pr. dyr.

Tilmeldings og tilmeldingsgebyr indbetales på Dansk Hamsterforenings konto: 7851 1198232 (Jyske Bank) inden for tilmeldingsfristen, 25. januar 2014. Tilmeldingen er bindende. Se mere her

Inden tilmelding skal man have undersøgt på Udstillingsklasser og -kategorier, hvilken klasse der skal tilmeldes.
Ørkenrotter, hvis farve ikke er på listen Standard eller Uden Standard, skal udstilles i Kæledyr. Noter ved tilmelding, hvis kommentar på typen ønskes på kæledyr, som ikke kan stilles op i Standard eller Uden Standard.

Opbevaring af udstillingsdyr

Ørkenrotterne skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm. (En typisk 6L faunaboks)
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks)

Der må foruden ørkenrotterne kun befinde sig følgende i boksen: Bundstrøelse som spåner, boxo, carefresh el. lign., vandholdigt foder – agurk eller gulerod, lidt alm. tørt foder samt lidt til dyrene kan putte sig i. Hamstervat er bandlyst.

I hver boks må der maks forefinde sig 3 ørkenrotter af forskellig farve og/eller køn.
Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere ørkenrotter i en boks.

Udstillings-dyrene må ikke forlade udstillingen, før udstillingen lukker.

 

Udstillingsgebyrer

Tilmeldingsgebyrer
Tilmeldingsgebyr for ørkenrotter, der skal bedømmes: 35,-

Prisen gælder uanset hvilken klasse ørkenrotten udstilles i.

Salgsdyr

Som udstiller må man medbringe salgs-dyr på udstillingen. Udstilleren sørger selv for et bur at have dyrene i. Max mål på salgsbure / salgs-plads er 50 x 50 cm.

Det koster 10 kr. pr. bur / plads, som betales sammen med tilmeldings-gebyret.

Unger på 5-7 uger, må kun være på udstillingen, hvis de  er i følge af enten moren og/eller faren. Unger under 5 uger må ikke være på udstillingen.

 

Transitdyr og selskabsdyr

Alle transitdyr skal gennem indtjek, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr. Der opkræves et gebyr på 10 kr., uanset antallet af transitdyr.

Selskabsdyr, som skal være i udstillingsboks med en udstillet ørkenrotte : 10,- per ørkenrotte.

 

Indtjek

Alle dyr skal gennem indtjek, hvor der også sættes katalognr. på udstillingsboksen, før de må sættes i udstillings-lokalet.

Dyr med utøj afvises ved indtjek. Har man mere end ét dyr med, og der findes utøj på én af dem, afvises alle dyr fra samme ejer.
Ligeledes afvises dyr, der viser sygdomstegn. Ved smitsomme sygdomme afvises alle dyr fra samme ejer. Underernærede eller kraftigt overvægtige dyr afvises ligeledes. Er udstillingsboksen meget snavset, er dette også afvisningsgrund.

 

Titler og diplomer

Alle udstillede ørkenrotter får et diplom med bedømmelsen påskrevet.

Ørkenrotter med stamtavle i Dansk Ørkenrotte Info’s stamtavledatabase kan få titler påskrevet deres stamtavle:

Titler for Standard:
Ørkenrotter, der opnår status af Champion (for 94 point og opefter) får titlen Champ. påført stamtavlen.
Alle, der opnår status af Promising (for 91, 92 og 93 point) får tilten Pr. påført stamtavlen.

Junior titler for standard:
Hvis en ørkenrotte deltager på en udstilling som ungdyr (3-6 mdr.) og den opnår point til titlen Promising eller Champion, vil den opnår titlen Junior Promising eller Junior Champion, hvorved den vil få påført henhodsvis Jr. Pr. eller Jr. Champ. på stamtavlen.

Titler for Uden Standard:
Ørkenrotter, der opnår status som Champion uden standard (for 94 point og opefter) får titlen U.Champ. påført stamtavlen.
Alle som som opnår status af Promising uden standard (for 91, 92 og 93 point) får tilten U.Pr. påført stamtavlen.

Junior titler for Uden standard:
Hvis en ørkenrotte deltager på en udstilling som ungdyr (3-6 mdr.) og den opnår point nok til titlen Promising uden standard  eller Champion uden standard, vil den opnår titlen Junior Promising uden standard eller Junior Champion uden standard, hvorved den vil få påført henhodsvis Jr. Pr. eller Jr. Champ. på stamtavlen.

Titler for Kæledyr:
Kæledyrstitler : Pet A., Pet B., Pet C.

Påføring af Titler:
Enhver titel påføres før navnet på ørkenrotten.

For standard og uden standarder, vil titler automatisk blive påført stamtavlen, hvis dyret allerede er registreret i databasen hos Dansk Ørkenrotte Info. Junior titel vil blive skrevet før titel som voksen.
Titlen Promising, vil blive udskiftet, hvis den efterfølgende opnår status af Champion i samme aldersklasse.
Kæledyrstitler påføres kun efter ønske fra ejer og vil blive påført EFTER en evt. Standard/U. Standard titel, før navnet, f.eks. : “Jr. Pr.,Champ. Pet B. Lillebo’s bamse” hvis den har opnået titel i alle tre mulige.

Skriv et svar