Udstillingsklasser- og kategorier

Ørkenrotter udstilles i klasser, hvor standard og uden standard er opdelt i kategorier.
Ved udstilling tilmelder man ørkenrotten i den klasse de hører til under. Man tilmelder ikke i kategorierne, da udstillingsteamet bag sidder og sørger for, at ørkenrotten kommer i den rette kategori og hvis ørkenrotter nok, også får dem aldersopdelt i Ungdyr og Voksen.
Findes din ørkenrottes farve ikke på listen over Standard eller Uden Standard, skal den udstilles i Kæledyr.

Klasser

Kæledyr

Alle kan deltage heri, og er klassen for ørkenrotter, som måske ikke kan udstilles i standard/uden standard, fordi der ikke findes en standard eller beskrivelse for dem, eller man måske af andre årsager ikke føler for at udstille den i standard. Det kan jo f.eks. være at man allerede har udstillet i standard og nu gerne vil vide, hvordan den klarer sig i Kæledyr. Ved tilmelding i Kæledyr kan man bede om at få en kommentar med på type-standarden, hvis dette ønskes.

Børnedyr

Alle børn op til 16 år kan deltage her. Det er en kæledyrsklasse som ovenfor, men kun for børn.

Standard

Alle dyr, som lever op til en beskrevet standard i gældende standardkategori, kan deltage her, se hvilke på listen “Udstillingskategorier” nedenfor.
Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden ift. at udstille den heri. Her dømmes der efter en skreven standard og hvor godt den lever op til den på sit udseende. Temperamentet bliver i Standard bliver bedømt som godkendt/ikke godkendt.
Typen bedømmes efter Typestandarden.

Uden standard

Ørkenrotter af en særlig interessant farve eller pelstype, som har en begyndende beskrivelse eller standard – se hvilke farver, som kan tilmeldes denne klasse på listen “Udstillingskategorier” nedenfor.
Listen over Uden Standard bruges primært for farver og pelstyper som er nye og/eller spændende i sin udvikling, for at indsamle erfaring og viden, for dermed måske at kunne arbejde frem mod en egentligt standard over tid. Her bedømmer dommeren ud fra en beskrivelse eller begyndende standard præcis som i Standard. Denne klasse udvides og udvikles i takt med, at eventuelle nye farver dukker op, eller der bliver arbejdet med en bestemt farve i en grad, så man kan lave en beskrivelse/begyndende standard på den.
Temperamentet bliver i Uden standard bliver bedømt som godkendt/ikke godkendt.
Typen bedømmes efter Typestandarden.

Hvert dyr kan kun tilmeldes én klasse ved hver udstilling.

 

Alder

Ørkenrotterne inddeles i klasse og kategori efter farve og pels. Herefter kan der inddeles efter alder i to aldersklasser, hvis flere end tre i hver aldersklasse i den enkelte kategori:
Ungdyr: 3 mdr t.o.m 6 mdr.
Voksen: 7 mdr. t.o.m 3år 6 mdr.

 

Udstillingskategorier

Klik på linkene og kom til standarden/beskrivelsen på den enkelte farve – de åbner alle i et nyt vindue/faneblad.

Standard – hvidmavede
–          Agouti
–          Argente Golden
–          Argente Cream
–          Dark Eyed Honey
–          Grey Agouti
–          Ivory Cream
–          Polar Fox
–          RE Polar Fox
–          Yellow Fox

Standard – Ensfarvede
–          Black
–          BEW
–          Dove
–          Blue
–          Lilac
–          REW – Ruby Eyed White
–          PEW – Pink Eyed White
–          Red Fox
–          Slate

Standard – Maskede
–          Burmese
–          Siamese
–          CP Agouti
–          Himalayan / DTW – Dark tailed White
–          CP slate
–          CP Nutmeg
–          CP Grey Agouti

Standard – Tippede
–          Nutmeg
–          Silver Nutmeg

Hvide aftegn
–          Spotted
–          Pied Collared
–          Pied Dutch
–          Pied Striped
–          Pied Variegated
For denne kategori gælder det, at enhver ørkenrotte med standardfarve og -pels med hvid aftegning, vil blive bedømt i denne kategori ud fra deres type aftegning.

 

Uden standard
Pelstype
–          Rex

Farver
–          Silverpoint
–          CP DEH  – Cappucino
–          CP Blue – Colorpoint Blue / Diluted Burmese
–          LCP Blue – Lght Colorpoint Blue / Diluted siamese
–          Pointed Blue – Blue Burmese
–          LCP Agouti – Light Colorpoint Agouti
–          Schimmel
–          RE Schimmel – Red Eyed Schimmel
–          Sapphire
–          Topaz
–          Diluted Agouti

Varierende kategori
Ift. udstilling Placeres/dømmes ørkenrotte i standard eller uden standard kategorien ud fra af hvilken grundfarve Mosaic er på.
–          Mosaic – Dark Patch

Skriv et svar