Grey/Grå eller Underwhite?

Grå er vel grå?

Meget af ørkenrottens farvegenetik er kendt, primært grundet at det er et populært forsøgsdyr i forskningen vedrørende epilepsi.
Men noget er alligevel ikke så kendt – bl.a. Grey-genet har længe været et mysterium, som nu har afsløret at være mere end vi troede.

Længe har vi kendt det som gg for farven Grey agouti eller Slate.
Men fra 1. januar 2015 vil foreningen gå i spidsen for at det i Danmark nu hedder uw(d)uw(d) på genkoden. Vi beholder navnene Grey agouti og Slate, de er velkendt og vil blot skabe forvirring at ændre.

Hvorfor ændrer vi genkoden?
Jo fordi vi er blevet meget klogere – læs mere her nedenfor:

Opdagelsen af Grey genet

Hos ørkenrotter er G kendt som genet, der giver farverne som Grey agouti og Slate. I mange år har den været kendt som “Grey factor”-genet, men alligevel har det ikke rigtig givet ordentligt mening, når man kiggede genetisk på det.

Grey agouti, faktisk hele G-lokuset, har altid været relativt mystisk genetisk.
Visuelt kan man se, at det fortynder eumelaninen (sort pigment) og fjerner stort set al phaeomelanin (gul pigment). Men på molekylært niveau forblev genet det stadig et mysterium.

Grey-genet blev under undersøgelse og test-parringer undersøgt for, om det havde forbindelse til C-lokus.  En logisk tilgang, da Grey agouti har mange ligheder med Chinchilla farven hos mus. Hos flere arter er Chinchilla en kendt mutation med forhold til C-lokus, så det var forventeligt at finde noget lignende hos ørkenrotter. Men ved testparring viste det sig, at dette ikke var tilfældet, og indtil nu findes der ingen sand chinchilla c(ch) eller albino cc hos ørkenrotterne, på trods af de er hyppigt forekommet hos andre arter.Ved sammenligning af Grey mutationen mod andre arters grå mutationer, er der relativt få at sammenligne med.
Der er lethal-grå og grizzled fra husmusen og Dark Grey og Lethal/Light Grey hos den syriske guldhamster. Begge former for Lethal grå er kendt for at de i homozygot tilstand dør og grizzled og dark grey er ofte mindre og tendens til reduceret overlevelsesgrad. Intet af dette er tilfældet for Grey-mutationen hos ørkenrotter, som virker almindelig i størrelse og uden fertilitetsproblemer.

Uden andre mutationer at sammenligne med forblev Grey-mutationen hos ørkenrotter unik og blev placeret på G-lokus for sig selv opkaldt efter farven “Grey” – for fænotypen er jo grå.
Men pludselig opstod farven Cream, og dette kastede lidt lys over G-lokus. Her var et recessivt gen som i homozygot form på både A_ eller aa base skabte en creme farvet ørkenrotter med mørk ruby farvet øjne.
Gennem testparringer viste det sig associeret til allelen af G-lokus. Dette hjalp med identifikationen af det mulige lokus, som denne noget unormale mutationen tilhørte.
Baseret på testparringer, genernes opførsel og fænotypisk sammenligning med husmusen, som var nærmeste kandidat til sammenligning, kom man frem til at mutationsallelen måtte være på Underwhite lokus.

Cream-mutationen

Den homozygote cream ørkenrotte giver en dyb creme farvet pels med mørk ruby øjne uanset A_ eller aa baggrund. Det viser potentiale for at blive en meget mere fremtræden creme end de kendte genkombinationer, som vi kender med hvid bug: Ivory Cream og RE Polar Fox og de fuldfarvede som RE Silver Nutmeg.

Fordi mutationen er begrænset til kun melanocytterne (Det påvirker kun pigment og har ikke andre negative effekter) er det en meget sund mutation også.

Mutationen minder meget om Underwhite hos husmusen. Det muterede gen fjerner det meste af pigmentet. Det efterlader lidt pheomelanin (gul pigment) i hårstråene hos musen – og hos ørkenrotterne minder dette meget om. Ørkenrotternes er dog lidt mere kraftig i effekten på pelsen.
Hos mus fødes ungerne med pink øjne, som mørknes til en mørk ruby – dette er også tilfældet hos ørkenrotter.

Ved sammenligning af Underwhite mutationener hos mus findes der mange lighedspunkter hos Grey mutationen hos ørkenrotter.

Grey Mutationen

Grey mutationen hos ørkenrotter viste sig fænotypisk meget lig Underwhite dense mutationen hos mus.
På non-agouti base kommer den velkendte Slate farve – næsten helt sort/mørk skiffer grå pels med sorte øjne, som skinner ruby under det rette lys.
Denne fænotype er stort set identisk med en Underwhite dense mus, som er meget mørkbrun, næsten sort/skiffer pels med lysere ører og mørk ruby øjne, som syner sort for det utrænede øje.

Mange af testparringer med Underwhite dense hos mus har altid været gjort på non-agouti baserede dyr. Derfor var det svært at fastslå fænotypen på en Underwhite dense på agouti base hos mus. Seneste forskning her tyder dog på, at det “efterligner” en Agouti Chinchilla mus.
Dette data bekræfter at Grey mutationen hos ørkenrotter mest ligner denne fænotype hos ørkenrotter – altså Underwhite dense.

Andre geners indflydelse på mutationen

Ved sammenligning af mus og ørkenrotter med Underwhite dense i homozygot form sammen med pp og ee generne, som begge er kendt hos mus og ørkenrotter, fandtes flere ligheder.
Genet pp har større effekt på musens farve end hos ørkenrotterne, men i rapporten, The Underwhite(uw) Locus Acts Autonomously and Reduces the Production of Melanin –Anne L. Lehman, Willys K. Silvers, Neelu Puri, Kazumasa Wakamatsu, Shosuke Ito, and Murray H. Brilliant, producerede forskerne homozygote uw(d)uw(d) med pp og ee. Kombinationen uw(d)uw(d) ee var lavet på non-agouti base, og uw(d)uw(d) pp blev lavet på agouti-base.

Resultatet af fænotyperne på disse afkom er utroligt tæt op af hinanden uanset mus eller ørkenrotter. For den agouti-baserede uw(d)uw(d) pp fremkom en noget mørk pink eyed white farve.
Hos ørkenrotterne fremkommer en Ivory Cream (A_ uw(d)uw(d) pp), som dog med alderen har tendens til at lysne og blive en Ruby eyed white. Det sortbaserede  ee mus er en gulig mus grundet ee-effekten totalt maskerer det sorte. Hos ørkenrotter kan ee kun delvist maskere det sorte, og det resulterer i en nutmeg fænotype.
Men den sortbaserede uw(d)uw(d) ee mus resulterede nu i en meget lys cremefarvet fænotype, og med kun en delvis maskering af det sorte blev den på en ørkenrotte lig det, som vi kender som silver nutmeg (aa ee uw(d)uw(d)).

Mere end en Underwhite

Men der er jo mere end en allel på Underwhite lokus. Så hvorfor lige Underwhite dense hos ørkenrotter?
uw(d) opfører sig som et “mellemliggende”/”midtvejs”allel i forhold til uw og Uw(dbr) som kendes hos mus.
Det har præference for at fjerne gul pigment og lysner let på det sort pigment. Dog har det ikke evnen til totalt at fjerne gul pigment i pelsen, og dette er årsagen til, at mange grey agouti stadig har lidt gul pigment tilbage i pelsen og kan komme til at se gullig/lys brun ud, typisk hen over bagpartiet og på næseryggen.

Alle mutations-allelerne på dette lokus – uanset om det er uw(d), uw eller Uw(dbr) opfører det sig ens, når det kommer til gul pigment. Den store forskel findes i deres effekt på sort pigment.
På sort pigment vil uw og Uw(dbr) stort stoppe produktionen, hvor uw(d) kun kan fortynde/lysne sort pigment. Uw(dbr) er ligeledes en dominant mutation, hvilket adskiller sig væsentligt fra det vi kender hos ørkenrotten.

Kilde: http://www.egerbil.com/uw-gene-in-the-gerbil

Forfatter: Webmaster

Skriv et svar