Transport

Transport af gnavere

Smågnavere transporteres ofte fra den ene ende af landet til den anden, som regel i forbindelse med udstilling, salg eller parring. Sikker transport af smågnavere er heldigvis ikke så svært, hvis man har nogle enkelte ting i orden.

Transport kan deles op i tre kategorier: Helt kort tur (under 1 time), mellemlang tur (under 24 timer) og lang tur (over 24 timer).

Til den helt korte tur på højest en times tid:
– Transportkasse, denne behøver ikke være ret stor, bare der er nogle lufthuller.
– Bundstrø, er altid nødvendigt og gerne fra det bur den kom fra. Det er med til at gøre turen mindre stressende.
– Gemmested/Hule, er med til at gøre dyret trygt og mindre stresset.
– Evt. lidt foder. Det er egentligt ikke så vigtigt, når det kun er en helt kort tur og de kommer hjem til et bur med vand og mad i.
– Evt. vand i form ag en skive agurk eller andet væskeholdigt grønt, som gulerod, snackpeber eller andet. Det er egentligt ikke så vigtigt, når det kun er en helt kort tur og de kommer hjem til et bur med vand og mad i.

Til den mellemlange tur på op til ca. døgn:
– Transportkasse, denne skal give dyret plads til at bevæge sig og have nok ventilation, så der ikke bliver fugtigt og for varmt i kassen.
– Bundstrø, er meget vigtigt at den har nok bundstrø, da det er med til at holde miljøet tørt og lækkert for dyret.
– Gemmested/Hule, er med til at gøre turen noget mindre stressende og giver dyret et sted at søge væk og få ro på turen. I hulen er det en god idé at ligge noget redemateriale i, til de gnavere som bruger dette.
– Mad, er en nødvendighed, så den ikke sulter. Gnavere spiser mange gange i døgnet, så det er vigtigt den har adgang til noget af det foder, som den er vant til at spise.
– Vand, i form af agurk, gulerod, snackpeber eller andet som i længere tid kan holde dyret oppe i væskebalance. Selvom mange smågnavere er ørken/steppedyr, så har de behov for vand under transport pga. stress o.l..

Til den lange tur på over et døgn/med overnatning:
– Transportkasse, denne skal give dyret plads til at bevæge sig og have nok ventilation, så der ikke bliver fugtigt og for varmt i kassen. Det er meget vigtigt at der er ventilation nok eller at man minimum en gang i døgnet har transportkassen helt åben, så evt. fugt/kondens kan komme ud.
– Bundstrø, er meget vigtigt at den har nok bundstrø, da det er med til at holde miljøet tørt og lækkert for dyret. Bundstrø bør hos mange arter skiftes en gang per overnatning, når man er ude på længere ture, da der ellers hurtigt bliver meget fugtigt pga. kondens.
– Gemmested/Hule, er rigtig godt at have med på den længere tur, så man undgår et stresset dyr, når man kommer frem. Giv gerne redemateriale til de arter som bruger dette og skift det gerne en gang i døgnet, hvis det virker fugtigt pga. kondens.
– Mad, er en nødvendighed på den længere tur. Tjek mindst en gang i døgnet mængden af mad og at det ikke er blevet fugtigt af kondens, i så fald skal det skiftes ud.
– Vand, i form af agurk, peberfrugt, gulerod eller lignende. Dette bør skiftes hver dag, da vandet fra hurtigt fordamper og tørrer ind. I nogle større transportbure kan man også sætte vandflasker i, og dette er optimalt når man ikke rejser, f.eks. når man overnatter eller lignende. Bevægelser for tog og bil vil dog ofte få vandflasken til at dryppe, så her er det bedst at tage flasken af og bruge f.eks. agurk.

Vær særligt opmærksom på

Sommer
Her er der typisk varmt og solen giver meget lys. Det betyder ofte at der i transportkassen bliver varmere og dermed øget mængde af kondens, hvis ikke der er god nok ventilation.
Pas på med at lade gnaveren stå direkte i solen under transport – dette kan give hedeslag og meget fugtige transportkasser.
Sørg for at tjekke transportkassen for fugt jævnligt, bliver det fugtigt skal bundstrø ud, kassen tørres af og nyt tør bundstrø i.
Tjek også mad og vand for om den højere varme får det til at blive ulækkert hurtigere. Agurk kan f.eks. på blot nogle timer blive rigtig ulækkert, hvis det er for varmt, og så får dyret ingen glæde af den.

Vinter
Kulden betyder at vi nu skal være opmærksomme på; især træk og for kolde omgivelser for dyret.
Nogle arter er mere sarte end andre med kold luft og træk, så sørg for at lave en transportkasse med ekstra meget bundstrø og redemateriale, så dyret ikke kommer til at fryse. Selvom der skal sørges for god ventilation, skal opmærksomheden også rettes mod træk. Det er vigtigt at det ikke trækker eller blæser koldt direkte ind på dyrets transportkasse.

Transportkasser
De varierer meget, både i størrelse og udformning.
Størrelsen afhænger af arten og turens længde.
Der findes både færdigkøbte transportkasser:
Faunaboks

Lukket plast transportkasse

Til de ultrakorte ture kan papkasse-modellen også bruges til de helt små gnavere:

Og til de lange ture kan f.eks. en Lab-kasse være rigtig god, da det er muligt at sætte vandflaske på, når man holder pauser eller ved overnatning: