Ordbogen

Når man lærer genetik for gang, støder man ofte på nye ord, som man ikke forstår.
Her er samlet nogle af de ord, som kan skabe forståelsesproblemer i genetik-læringen.
Mangler der et ord, eller forstår du stadig ikke ordet? Så kontakt os gerne.

A

Agouti / non-Agouti – Agouti er navnet for den vilde form af det første lokus – A. Når en hamster er Agouti, er A-lokus ikke muteret og i sin “vilde” naturlige form.
En non-agouti er a, altså hvor A-lokus er muteret på begge gener og musen dermed får en non-agouti farve.

Albino – En albino er en helt hvid gnaver, hvide/farveløse øre og helt røde øjne. Der findes gnavere som kan være albino – ofte er albino kendt som Pink eyed white inden for gnavere.

B

BB

C

CC

D

Dominant – Dominant betyder, at den pågældende mutation kun behøver et gen (ud af to mulige) for at vise sig på fænotypen.

E

EE

F

Fænotype – Det er et andet ord for “udseende”. Gnaverens fænotype er alt det du kan se på gnaveren: Farve, aftegn, pelslængde og pelstype.

G

Genkode – Genkoden er den række bogstaver, som fortæller hvilke gener gnaveren har af for forskellige varianter. Genkoden fortæller ofte mere om hvilke gener gnaveren har, end fænotypen gør.

Genotype – Det er et andet ord for genkoden. Genotypen kan bestemmes ud fra fænotypen, og hvis man kender forældrene til hamsteren.

H

Heterozygot – Heterozygot bruges oftest om dominante gener. Det bruges for at forklare, at en gnaver har 1 af det gen man ønsker at beskrive tilstanden for. Nogle bruger også betegnelsen Enkeltfaktor.

Homozygot – Homozygot bruges oftest om dominante gener. Det bruges for at forklare, at en gnaver har 2 af det gen man ønsker at beskrive tilstanden for. Nogle bruger også betegnelsen Dobbeltfaktor. F.eks. kan man beskrive om en mus har 1 eller 2 splashed-gener ved at sige den er heterozygot splashed eller homozygot splased.

I

II

J

JJ

K

KK

L

Lethal – Dødelig. Nogle gener er dødelige/lethale, oftest i homozygot form.

Lokus – Lokus er en klassifikation af generne. Det er bogstaver, som er navngivet ud fra hvilket gen mutationen det sidder på det.
F.eks. sidder argente/dove på P-Lokus (P, da det er opkaldt “pink eyed” i musegenetikken, som har ligget navn til mange lokus’er)
Lokus’erne er navngivet på engelsk, da det oftest er internationale navne der gives.

M

Mutation – Mutation er, når et gen går fra sin naturlige form til en anden form. A mutere f.eks. til a, B til b og C til c(e). Mutation er altså blot en ændring på genets form.

N

NN

O

OO

P

Punnet Square – Et system, som logisk udregner de teoretiske muligheder i en parring. Den opstiller de teoretiske mulige genkombinationer og den teoretiske farvefordeling. Den tager dog ikke højde for kønsfordeling, hvor stærke de enkelte farvegener er eller kuldstørrelse. Den er kun teoretisk. Den giver et overblik over de muligheder, der er af farver, pelstyper, pelslængder og aftegninger.

Q

QQ

R

Recessiv – recessiv betyder, at den pågældende variant behøver begge gener i baseparret muteret på det pågældende gen, for at dette har en fænotypisk effekt.

S

SS

T

TT

U

UU

V

VV

W

WW

X

XX

Y

YY

Z

ZZ

Æ

ÆÆ

Ø

ØØ

Å

ÅÅ

1-2-3-4-….

1
2
3